På denne siden finner du ressurser for å arbeide med kompetansemålet en valgfri religion i faget religion og etikk, studieforberedende vg3.

Utdrag fra læreplanen:

Islam og en valgfri religion

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk
 • tolke noen av religionens sentrale tekster
 • gjøre rede for ulike retninger i religionen
 • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen
 • drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller
 • drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn
 • sammenligne religionen med andre religioner og livssyn

Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag
 • gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere tid
 • gjøre rede for noen hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof
 • forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller og gjenkjenne og vurdere ulike typer etisk tenkning
 • drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kulturer og tradisjoner
 • føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål
 • gjøre rede for og drøfte sentrale trekk og dimensjoner ved livssynshumanismen
 • presentere hovedretninger innen norsk og internasjonal humanisme fra 1930-tallet til vår tid og diskutere likheter og ulikheter mellom de forskjellige retningene
 • drøfte syn på kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer

Hele læreplanen

Reklame
Skrevet av religionforsenjavgs | Legg igjen en kommentar